W obecnym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu Szkolny Budżet Obywatelski, w ramach którego otrzyma budżet w wysokości 5000 zł.

O sposobie wydatkowania oraz przeznaczeniu budżetu zadecydują uczniowie. Dzięki udziałowi w procesie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego uczniowie będą mieli możliwość planowania, tworzenia, oceniania i realizowania projektów obywatelskich dla naszej szkoły.

Wszystkie informacje odnośnie regulaminu oraz harmonogramu będą udzielane przez koordynatorów projektu: panią Małgorzatę Partykę oraz panią Natalię Chrobak.