W naszej szkole dzięki Panu Dyrektorowi i Radzie Rodziców powstały dwa nowe kąciki relaksu dla uczniów.

Serdecznie dziękujemy!