Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie

ZDALNA NAUKA W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W KRAKOWIE

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na podstawie komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt.  „Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych – zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.”  informuję,  że Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie przechodzi na system zdalnej pracy od dnia 19 października 2020r.

W najbliższym tygodniu nauczyciele będą kontaktować się z uczniami z wykorzystaniem zespołu aplikacji OFFICE 365. Samorząd Uczniowski prowadzi w tym czasie inicjatywę TRZYMAJMY SIĘ RAZEM. Koordynuje te działania Przewodniczący Samorządu.

Proszę zachowywać się w tym czasie zgodnie z zasadami obowiązującymi w obecnej sytuacji sanitarnej – Pamiętajcie zachowywać dystans wobec drugich osób, dezynfekujcie ręce, noście maseczki zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. Pamiętajmy o bezpieczeństwie w cyberprzestrzeni. Zachowujmy czujność, sprawdzajmy nadawcę informacji, wiarygodność źródła informacji.

Sekretariat szkoły czynny codziennie w godzinach 8 – 15.  W sprawach pilnych wizyta w szkole może nastąpić wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Link do komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej : 

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-i-hybrydowa-w-szkolach-ponadpodstawowych 

 

 

Szanowna Społeczności Szkolna,

Pamiętajcie o tym co nas łączy w tym trudnym czasie:

ODWAGA-SZACUNEK-ODPOWIEDZIALNOŚĆ

To jest nasza wspólna siła.

Pozdrawiam

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2

Urszula Mroczek-Gula