Gratulacje dla Damiana Jasiówki z klasy I Tip za zajęcie II miejsca w XXX III edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Mój las" w Okręgu Małopolskim Ligi Ochrony Przyrody