Dla Uczniów

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2023/24
Klasa 1
 • Język polski   
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język francuski
 • Historia
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Biznes i zarządzanie
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Religia
 • Filozofia
 • Historia i teraźniejszość
Klasa 1
 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Historia
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Biznes i zarządzanie
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Religia
 • Filozofia
 • Historia i teraźniejszość
 • BHP w architekturze krajobrazu
 • Ochrona roślin w architekturze krajobrazu
 • Podstawy architektury krajobrazu
 • Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
 • Urządzenie i pielęgnowanie terenów zieleni
 • BHP w budownictwie
 • Podstawy budownictwa
 • Technologia robót murarskich
 • BHP w informatyce
 • Podstawy informatyki
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja systemami operacyjnymi
 • BHP w gastronomii
 • Podstawy gastronomii żywienia
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Pracownia gastronomiczna
Klasa 2
 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język francuski
 • Historia
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia
 • Historia i teraźniejszość
 • Ochrona roślin w architekturze krajobrazu
 • Podstawy architektury krajobrazu
 • Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
 • Podstawy budownictwa
 • Technologia robót murarskich
 • Podstawy informatyki
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Systemy baz danych
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja systemami operacyjnymi
 • Montaż i konfiguracja lokalnych sieci
 • Podstawy gastronomii żywienia
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
 • Pracownia gastronomiczna
Klasa 3
 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język francuski
 • Historia
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia
 • Podstawy budownictwa
 • Technologia robót murarskich
 • Organizacja i kontrola robót budowlanych
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Systemy operacyjne
 • Lokalne sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja systemami operacyjnymi
 • Montaż i konfiguracja lokalnych sieci
 • Projektowanie baz danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Podstawy gastronomii żywienia
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych
 • Pracownia gastronomiczna

Klasa 4
 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język francuski
 • Historia
 • Geografia
 • Biologia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia
 • Dokumentacja budowlana
 • Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
 • Organizacja i kontrola robót budowlanych
 • Sporządzanie kosztorysów
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Projektowanie baz danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Planowanie żywienia
 • Organizacja produkcji gastronomicznej
 • Usługi gastronomiczne
 • Pracownia planowania żywienia

Klasa 5
 • Język polski
 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Język francuski
 • Historia
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Matematyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Religia
 • Dokumentacja budowlana
 • Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych
 • Organizacja i kontrola robót budowlanych
 • Sporządzanie kosztorysów
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Projektowanie baz danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Organizacja produkcji gastronomicznej
 • Usługi gastronomiczne
 • Pracownia planowania żywienia
 • Pracownia obsługi klienta

Klasa 1
 • Język polski
 • Język angielski
 • Historia
 • Biologia
 • Chemia
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Biznes i zarządzanie
 • Wychowanie fizyczne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Religia
 • Filozofia
 • Historia i teraźniejszość
 • Podstawy gastronomii i żywienia
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Zasady BHP i prawo pracy w gastronomii
 • Pracownia technologii gastronomicznej