Dla Uczniów

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2023/24
Klasa 1
Klasa 1
 • Język polski    – pobierz
 • Język angielski    – pobierz    – pobierz    – pobierz
 • Język niemiecki    – pobierz 
 • Historia    – pobierz
 • Geografia    – pobierz     – pobierz rozszerzenie
 • Biologia    – pobierz    – pobierz rozszerzenie
 • Chemia    – pobierz 
 • Fizyka    – pobierz
 • Matematyka    – pobierz 1       – pobierz 2
 • Informatyka    – pobierz
 • Biznes i zarządzanie   – pobierz 1     – pobierz 2
 • Wychowanie fizyczne   – pobierz
 • Edukacja dla bezpieczeństwa    – pobierz
 • Religia    – pobierz
 • Filozofia    – pobierz 
 • Historia i teraźniejszość    – pobierz 1pobierz 2
 • BHP w architekturze krajobrazu    – pobierz
 • Ochrona roślin w architekturze krajobrazu    – pobierz
 • Podstawy architektury krajobrazu    – pobierz
 • Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu    – pobierz
 • Urządzenie i pielęgnowanie terenów zieleni    – pobierz
 • BHP w budownictwie    – pobierz 
 • Podstawy budownictwa    – – pobierz
 • Technologia robót murarskich    – pobierz
 • BHP w informatyce    – pobierz
 • Podstawy informatyki    – pobierz
 • Urządzenia techniki komputerowej    – pobierz
 • Systemy operacyjne    – pobierz
 • Lokalne sieci komputerowe    – pobierz
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej    – pobierz
 • Administracja systemami operacyjnymi    – pobierz
 • BHP w gastronomii    – pobierz
 • Podstawy gastronomii żywienia    – pobierz
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem    – pobierz
 • Pracownia gastronomiczna    – pobierz
      
Klasa 2
 
Klasa 3
 • Język polski    – pobierz 
 • Język angielski    – pobierz 
 • Język niemiecki    – pobierz
 • Język francuski    – pobierz
 • Historia    – pobierz 1 pobierz 2 
 • Podstawy przedsiębiorczości    – pobierz
 • Geografia    – pobierz   – pobierz rozszerzenie
 • Biologia    – pobierz    – pobierz rozszerzenie
 • Chemia    – pobierz
 • Fizyka   – pobierz
 • Matematyka    – pobierz
 • Informatyka    – pobierz
 • Wychowanie fizyczne    – pobierz
 • Religia    – pobierz
 • Podstawy budownictwa    – pobierz
 • Technologia robót murarskich   – pobierz
 • Organizacja i kontrola robót budowlanych   – pobierz
 • Urządzenia techniki komputerowej    – pobierz
 • Systemy operacyjne    – pobierz
 • Lokalne sieci komputerowe    – pobierz
 • Witryny i aplikacje internetowe    – pobierz
 • Systemy baz danych    – pobierz
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej    – pobierz
 • Administracja systemami operacyjnymi    – pobierz
 • Montaż i konfiguracja lokalnych sieci    – pobierz
 • Projektowanie baz danych    – pobierz
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych    – pobierz
 • Podstawy gastronomii żywienia    – pobierz
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem   – pobierz
 • Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych    – pobierz
 • Pracownia gastronomiczna    – pobierz
 
Klasa 4
 • Język polski    – pobierz
 • Język angielski    – pobierz
 • Język niemiecki   – pobierz
 • Język francuski    – pobierz
 • Historia   – pobierz 1pobierz 2 
 • Geografia    – pobierz
 • Biologia    – pobierz   – pobierz rozszerzenie
 • Chemia    – pobierz
 • Fizyka    – pobierz
 • Matematyka    – pobierz
 • Informatyka    – pobierz
 • Wychowanie fizyczne    – pobierz
 • Wiedza o społeczeństwie    – pobierz
 • Religia    – pobierz
 • Dokumentacja budowlana    – pobierz
 • Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych    – pobierz
 • Organizacja i kontrola robót budowlanych    – pobierz
 • Sporządzanie kosztorysów    – pobierz
 • Witryny i aplikacje internetowe    – pobierz
 • Systemy baz danych    – pobierz
 • Projektowanie baz danych    – pobierz
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych    – pobierz
 • Planowanie żywienia    – pobierz
 • Organizacja produkcji gastronomicznej    – pobierz
 • Usługi gastronomiczne    – pobierz
 • Pracownia planowania żywienia    – pobierz
 
Klasa 5
 • Język polski    – pobierz
 • Język angielski    – pobierz
 • Język niemiecki    – pobierz
 • Język francuski    – pobierz
 • Historia    – pobierz 
 • Biologia    – poziom rozszerzony
 • Geografia   – poziom rozszerzony
 • Wiedza o społeczeństwie    – pobierz
 • Matematyka    – pobierz
 • Wychowanie fizyczne    – pobierz
 • Religia    – pobierz
 • Dokumentacja budowlana    – pobierz
 • Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych    – pobierz
 • Organizacja i kontrola robót budowlanych    – pobierz
 • Sporządzanie kosztorysów    – pobierz
 • Witryny i aplikacje internetowe    – pobierz
 • Systemy baz danych    – pobierz
 • Projektowanie baz danych    – pobierz
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych    – pobierz
 • Organizacja produkcji gastronomicznej    – pobierz
 • Usługi gastronomiczne    – pobierz
 • Pracownia planowania żywienia    – pobierz
 • Pracownia obsługi klienta    – pobierz
Klasa 1
 • Język polski    – pobierz
 • Język angielski    – pobierz
 • Historia     – pobierz
 • Biologia    – pobierz
 • Chemia    – pobierz
 • Matematyka    – pobierz
 • Informatyka    – pobierz
 • Biznes i zarządzanie    – pobierz
 • Wychowanie fizyczne    – pobierz
 • Edukacja dla bezpieczeństwa    – pobierz
 • Religia    – pobierz
 • Filozofia    – pobierz
 • Historia i teraźniejszość    – pobierz 1       – pobierz 2
 • Podstawy gastronomii i żywienia    pobierz
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem    – pobierz
 • Zasady BHP i prawo pracy w gastronomii    – pobierz
 • Pracownia technologii gastronomicznej    pobierz