Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne < 130000 PLN

Przygotowanie oraz wymiana pokrycia dachu w niezbędnym zakresie oraz naprawa instalacji odgromowej na budynku szkoły ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR2 w Krakowie, os. Szkolne 18