Rodo

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

1. administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 18, Kraków 31-977, tel. 12-644-19-39, NIP 6781313902, Regon 000184520, e-mail zsz2@zsz2.edu.pl, zwana dalej ZSZ2.

2. Powołano inspektora danych osobowych, którym jest pani  Anna Borowczak. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, proszę kontaktować się pocztą elektroniczną na adres:inspektor4@mjo.krakow.pl

3. Pani / Pana dane osobowe w OKE w Krakowie mogą być przetwarzane w celu informacji o działaniach promocyjnych realizowanych przez Zespół Szkół Zawodowych nr 2 oraz w celu budowania pozytywnego wizerunku Zespołu Szkół Zawodowych w przestrzeni publicznej i w mediach elektronicznych

4. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

5. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w szczególnych przypadkach prawo do:

  1. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo to może Pani / Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody),
  2. ograniczenia przetwarzania danych,
    usunięcia danych (prawo to może Pani / Pan realizować wyłącznie w zakresie danych zbieranych na podstawie zgody).
  3. Jeśli uzna Pani / Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w zakresie podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
  5. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informuję, iż przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani / Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć inspektorowi ochrony danych, którego dane kontaktowe wskazane są w pkt 2. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani / Pana szczególną sytuacją.