Grono Pedagogiczne

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”.

Albert Einstein

Kierownictwo szkoły:

mgr inż. Jacek Sitko – dyrektor szkoły
mgr Tomasz Malicki – wicedyrektor szkoły
mgr Martyna Wrona – kierownik administracyjny
mgr Adam Lasota – kierownik szkolenia praktycznego

Nauczyciele:

 1. mgr inż. Barbara Adamczewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
 2. mgr inż. Paweł Baran – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 3. mgr inż. Dariusz Buczek  – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 4. mgr  Ewelina Chądzyńska – nauczyciel języka angielskiego
 5. mgr  Natalia Chrobak – nauczyciel języka angielskiego
 6. mgr inż. Julia Czarna – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
 7. mgr inż. Jolanta Czerwińska – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
 8. mgr Jacek Frąckiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego
 9. mgr Joanna Garlewicz – nauczyciel wychowania fizycznego
 10. mgr Gaudyn Józef – doradca zawodowy
 11. mgr Przemysław Górka – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 12. mgr Małgorzata Knapik – nauczyciel fizyki
 13. mgr Robert Kofin – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 14. mgr Małgorzata Korczykowska – nauczyciel j. polskiego i filozofii
 15. mgr Barbara Kosek – nauczyciel j. polskiego
 16. mgr Grażyna Krawczyk  – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 17. mgr Bogumił Kramarz – nauczyciel języka niemieckiego i francuskiego
 18. mgr Monika Krause – nauczyciel matematyki
 19. mgr Kucha Małgorzata – nauczyciel języka angielskiego
 20. mgr Adam Lasota – kierownik szkolenia praktycznego, nauczyciel przedmiotów informatycznych
 21. mgr inż. Jolanta Łuczyńska – nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych
 22. mgr Tomasz Malicki  – nauczyciel matematyki,  Wicedyrektor Szkoły
 23. mgr Urszula Mroczek-Gula – nauczyciel chemii, informatyki
 24. mgr inż. Waldemar Ogiela – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 25. mgr inż. Tomasz Palonek – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 26. mgr Małgorzata Partyka – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, j. niemieckiego
 27. mgr Pintscher Marta – nauczyciel-bibliotekarz
 28. mgr Katarzyna Ptaszek –  Pedagog szkolny
 29. mgr Małgorzata Ratajczak-Kostuch  – nauczyciel przedsiębiorczości
 30. mgr Paweł Sitarek – nauczyciel religii
 31. mgr inż. Jacek Sitko – nauczyciel bhp, Dyrektor Szkoły
 32. mgr Robert Stach – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 33. mgr Lidia  Szczukiewicz  – nauczyciel biologii, wychowania do życia w rodzinie
 34. mgr inż.  Justyna Ślazyk- nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych
 35. mgr Tortyna-Polańska Paulina – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
 36. mgr Agnieszka Wanat – nauczyciel geografii
 37. mgr  Patrycja  Zychowicz– nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa