PROGRAM KULTURA BEZPIECZEŃSTWA i KONKURS “POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY”
Jak co roku nasza szkoła zgłosiła swój udział w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”, prowadzonym przez Państwową Inspekcję Pracy, którego celem jest promocja proaktywnych postaw uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie wiedzy o BHP oraz prawie pracy, a także upowszechnianie idei kultury bezpieczeństwa.