Uczestnicy powinni zapoznać się z Regulaminem, wydrukować i dostarczyć kartę zgłoszenia (kapitan zespołu), a uczniowie niepełnoletni dostarczają zgodę na udział opiekuna/rodzica.

Turniej odbędzie się w formie stacjonarnej.

Gdyby jednak pojawiły się problemy techniczne niezależne od organizatora turniej ten zostanie przeprowadzony on-line w podanym przez organizatora terminie.

Please select an image first to render the grid properly