TECHNIK INFORMATYK

Wiedzę informatyczną będziesz zdobywać na przedmiotach zawodowych:

Urządzenia techniki komputerowej
Systemy operacyjne
Witryny i aplikacje internetowe
Administracja systemami operacyjnymi
Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych
Programowanie aplikacji internetowych
Projektowanie baz danych

Podczas nauki na kierunku Technik Informatyk

Będziesz mógł zdobyć kwalifikacje zawodowe, które potwierdzą Twoje praktyczne umiejętności. Dobrze wyposażone pracownie szkolne
przygotują Cię w odpowiedni sposób do wyzwań współczesnego
rynku pracy w branży IT.