Kryteria przyjęć do szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Szczegółowe kryteria przyjęć do szkoły
na kierunkach z obszaru budownictwa
zostaną podane już wkrótce ...


Szczegółowe kryteria przyjęć do szkoły
na kierunkach z obszaru gastronomii
zostaną podane już wkrótce ...


Szczegółowe kryteria przyjęć do szkoły
na kierunkach z obszaru informatyki
zostaną podane już wkrótce ...

sieci

Szczegółowe kryteria przyjęć do szkoły
branżowej zostaną opublikowane wkrótce