Grono Pedagogiczne

„Nauka w szkołach powinna być prowadzona w taki sposób, aby uczniowie uważali ją za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek”.

Albert Einstein

Kierownictwo szkoły:

mgr Urszula Mroczek-Gula – dyrektor szkoły
mgr Tomasz Malicki – wicedyrektor szkoły

mgr Marta Pintscher – kierownik szkolenia praktycznego
mgr Agnieszka Raczyńska – kierownik internatu
mgr Martyna Wrona – kierownik administracyjny

Nauczyciele:

 1. mgr inż. Barbara Adamczewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
 2. mgr Baran Paweł – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 3. mgr Chądzyńska Ewelina – nauczyciel języka angielskiego
 4. mgr Chrobak-Fuchs Natalia – nauczyciel języka angielskiego
 5. mgr inż. Julia Czarna – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
 6. mgr inż. Jolanta Czerwińska – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
 7. mgr Aneta Depczyńska – nauczyciel geografii
 8. mgr Jacek Frąckiewicz – nauczyciel wychowania fizycznego
 9. mgr Bogna Fulara – wychowawca  w internacie
 10. mgr Joanna Garlewicz – nauczyciel wychowania fizycznego
 11. mgr Gaudyn Józef – doradca zawodowy, wychowawca w internacie
 12. mgr Przemysław Górka – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 13. mgr Iwona Gruszka – nauczyciel geografii
 14. mgr Hryc Klaudia – wychowawca w internacie
 15. mgr Małogorzata Knapik – nauczyciel fizyki
 16. mgr Małgorzata Korczykowska – nauczyciel j. polskiego i wiedzy o kulturze
 17. mgr Barbara Kosek – nauczyciel j. polskiego
 18. mgr Urszula Krakowińska – wychowawca w  internacie
 19. mgr Bogumił Kramarz – nauczyciel języka niemieckiego
 20. mgr Kucha Małgorzata – nauczyciel języka angielskiego
 21. mgr inż. Jolanta Łuczyńska – nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych
 22. mgr Tomasz Malicki  – nauczyciel matematyki,  Wicedyrektor Szkoły
 23. mgr Urszula Mroczek-Gula – nauczyciel chemii – Dyrektor Szkoły
 24. mgr Monika Nowak – nauczyciel matematyki
 25. mgr inż. Teresa Nowak – nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych
 26. mgr inż. Waldemar Ogiela – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 27. mgr Małgorzata Opioła – wychowawca internatu
 28. mgr inż. Palonek Tomasz – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 29. ks Pałacki Łukasz – nauczyciel religii
 30.  mgr Pardół Helena – wychowawca w internacie
 31. mgr Małgorzata Partyka – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, j. niemieckiego
 32. mgr Pintscher Marta – nauczyciel-bibliotekarz
 33. mgr Katarzyna Ptaszek –  Pedagog
 34. mgr Agnieszka Raczyńska – wychowawca internatu – Kierownik Internatu
 35. mgr Ratajczak-Kostuch Małgorzata – nauczyciel przedsiębiorczości
 36. mgr Sitarek Paweł –  wychowawca w internacie
 37. mgr Stach Bogusław – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 38. mgr inż. Sarzyński Dariusz – nauczyciel przedmiotów zawodowych informatycznych
 39. mgr Szczukiewicz Lidia  – nauczyciel biologii, wychowania do życia w rodzinie
 40. mgr Tortyna-Polańska Paulina – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
 41. mgr Dorota Wicher – wychowawca w  internacie
 42. mgr Zychowicz Patrycja – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa