Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne < 30 000 euro

Wymiana nawierzchni podłogi korytarza Ip budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych nr 2