Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne < 30 000 euro

Wymiana nawierzchni podłogi korytarza Ip budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
 • OGŁOSZENIE

 • ZMIANA OGŁOSZENIA

 • OGŁOSZENIE PO ZMIANACH

 • FORMULARZ OFERTOWY

  OŚWIADCZENIE

 • PRZEDMIAR ROBÓT

 • WZÓR UMOWY

 • OGŁOSZENIE – ZMIANA

   OGŁOSZENIE PO ZMIANACH