Kryteria przyjęć do szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Szczegółowe kryteria przyjęć do szkoły
na kierunkach z obszaru budownictwa

Szczegółowe kryteria przyjęć do szkoły
na kierunkach z obszaru gastronomiiSzczegółowe kryteria przyjęć do szkoły
na kierunkach z obszaru informatyki

sieci

Szczegółowe kryteria przyjęć do szkoły branżowej