Szanowni Rodzice,

Informuję, że zgodnie z decyzjami MEN od 25 maja 2020 roku uczniowie klasy maturalnej, a od 1 czerwca 2020 roku uczniowie pozostałych klas szkoły, będą mieli możliwość uczestnictwa w konsultacjach indywidualnych z nauczycielami szkoły. Uczniowie chcący wziąć udział w konsultacjach muszą wypełnić i dostarczyć do szkoły wypełnioną deklarację uczestnictwa w konsultacjach. Konsultacje będą odbywać się według ustalonego harmonogramu. Druk deklaracji jest umieszczony na stronie internetowej naszej szkoły.

W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa.

Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. 
Wszyscy rodzice i uczniowie są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 

Informuję także, że dla uczniów nieuczęszczających do szkoły w okresie 25 maja 2020 r. – 07 czerwca 2020 r. proces dydaktyczny nadal prowadzony będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o możliwości korzystania przez ucznia z konsultacji w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia ucznia  koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniamy, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

 Dyrekcja Szkoły