INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI
DO ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH nr 2 w KRAKOWIE

12 sierpnia 2020r. godzina 10:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifikowanych

Wyniki dostępne będą na stronie internetowej szkoły
oraz po zalogowaniu na stronę: krakow.e-omikron.pl

Potwierdzanie woli podjęcia nauki

przez kandydatów umieszczonych na listach
zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych
odbywać się będzie w dniach
13, 14, 17 i  18 sierpnia 2020r.
w SEKRETARIACIE UCZNIOWSKIM / parter /

Wymagane dokumenty:

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu po szkole podstawowej.
3. dwa zdjęcia (na odwrocie podpisanych ołówkiem imieniem i nazwiskiem).
4. karta zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystej szkoły).