Od poniedziałku 28.03.2022 przez cały tydzień będzie odbywać się w naszej szkole Tydzień Zawodowców podczas, którego będziecie mogli wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach
i pogadankach. Poniżej prezentujemy ich tematykę. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły oraz szkół podstawowych!