KONKURS "POZNAJ SWOJE PRAWA W PRACY" WE WSPÓŁPRACY Z PIP

Już kolejny rok nasza szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa” prowadzonym przez Państwową Inspekcję Pracy, które częścią jest konkurs “Poznaj swoje prawa w pracy”. W dniu 25 października gościliśmy Pana Inspektora Bogdana Salawę, który wygłosił wykłady na temat „Czynniki psychospołeczne w środowisku pracy”, dla klas: 3 TBG oraz 3 TIP. 

W etapie szkolnym tegorocznego konkursu weźmie udział ponad 40.

Powodzenia!