SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI – PO RAZ KOLEJNY W ZSZ NR 2 W KRAKOWIE

  • Po raz kolejny nasza ZSZ Nr 2 przystępuje do projektu Szkolny Budżet Obywatelski, w ramach którego, mamy do zagospodarowania budżet w wysokości 6.000 zł, przypadający na rok szkolny 2023/24.

    O sposobie wydatkowania i przeznaczeniu przyznanych w ramach SzBO środków finansowych, zadecydują sami uczniowie.

    Dlatego już dzisiaj zachęcamy wszystkich, mających ciekawe pomysły, do tworzenia grup projektowych oraz zgłaszania pomysłów w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego – zapraszamy!

    Informacje dotyczące szczegółów regulaminu oraz harmonogramu projektu SzBO, udzielane są przez Panie: Małgorzatę Partyka, Natalię Chrobak i Małgorzatę Ratajczak-Kostuch. W załączeniu przesyłamy link do strony SzBO, gdzie znajdziecie „Formularz zgłoszenia projektu”.

  • Więcej na stronie: link