Od poniedziałku 11.03.2024 przez cały tydzień będzie odbywać się w naszej szkole Tydzień Zawodowców podczas, którego będziecie mogli wziąć udział w różnego rodzaju warsztatach
i pogadankach. Poniżej prezentujemy ich tematykę.
Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły oraz szkół podstawowych!