Budownictwo

W tej klasie będziesz uczył się  przedmiotów zawodowych
i przedmiotów do egzaminu maturalnego – geografii
i matematyki. 

Będziemy uczyć Cię w przedmiotach zawodowych :

-wykonywania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych,

-organizacji i kontroli robót budowlanych oraz sporządzania kosztorysów.

Będziemy uczyć Cię różnych umiejętności na lekcjach z przedmiotów w kształceniu zawodowym teoretycznym i praktycznym. 

Zajęcia praktyczne będą odbywać się w Centrum Kształcenia Praktycznego.

Budownictwo to dobra perspektywa

Przedmioty zawodowe
realizowane na zajęcicah

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Działalność gospodarcza w budownictwie

Konstrukcje budowlane

Podstawy budownictwa

Roboty konstrukcyjno-budowlane

Organizacja robót budowlanych

Nadzór robót budowlanych