Zdalna Rada Pedagogiczna – 1.09.2021

GŁOSOWANIE NR 1

I.Czy jest Pan/i za zatwierdzeniem podanego niżej porządku obrad:

  1. Wyrażenie opinii i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania kalendarza pracy szkoły na rok szk.2021/2022 w tym ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych / rozp. MEN z 11 sierpnia 2017 r./
  2. Wyrażenie opinii i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 p. Tomaszowi Malickiemu.
  3. Wyrażenie opinii i podjęcie uchwały w sprawie powierzenia stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 p. Adamowi Lasocie.
  4. Wyrażenie opinii i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zestawu podręczników szkolnych we wszystkich oddziałach na rok szk.2021/2022.

This poll is no longer accepting votes

Głosowanie nr 1

GŁOSOWANIE NR 2

II. W sprawie zaopiniowania kalendarza pracy szkoły na rok szk.2021/2022 w tym ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych / rozp. MEN z 11 sierpnia 2017 r./ wyrażam opinię:

This poll is no longer accepting votes

Głosowanie nr 2 - Zaopiniowanie kalendarza pracy szkoły na rok szk.2021/2022 - opinia:

GŁOSOWANIE NR 3

III. W sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 p.Tomaszowi Malickiemu wyrażam opinię:

This poll is no longer accepting votes

Głosowanie nr 3 - Powierzenie stanowiska vicedyrektora ZSZ nr 2 p. Tomaszowi Malickiemu - opinia:

GŁOSOWANIE NR 4

IV. W sprawie powierzenia stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 p. Adamowi Lasocie wyrażam opinię:

This poll is no longer accepting votes

Głosowanie nr 4 - Powierzenie stanowiska kierownika kształcenia praktycznego - opinia:

GŁOSOWANIE NR 5

V. W sprawie zaopiniowania zestawu podręczników szkolnych we wszystkich oddziałach na rok szk.2021/2022 wyrażam opinię:

This poll is no longer accepting votes

Głosowanie nr 5 - Zaopiniowania zestawu podręczników szkolnych - opinia