HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH w ZSZ nr 2

1. JĘZYK POLSKI PP – 04.05.2022 (środa) GODZ. 9:00
2. MATEMATYKA PP – 05.05.2022 (czwartek) GODZ. 9:00
3. JĘZYK ANGIELSKI PP – 06.05.2022 (piątek) GODZ. 9:00
4. JĘZYK ANGIELSKI PR – 09.05.2022 (poniedziałek) GODZ. 9:00
5. JEZYK POLSKI PR – 10.05.2022 (wtorek) GODZ. 9:00
6. MATEMATYKA PR – 11.05.2022 (środa) GODZ. 9:00
7. BIOLOGIA PR – 12.05.2022 (czwartek) GODZ. 9:00
8. JĘZYK ROSYJSKI PR – 12.05.2022 (czwartek) GODZ. 14:00
9. GEOGRAFIA PR – 18.05.2022 (środa) GODZ. 9:00

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH w ZSZ nr 2